Confirmadas as empresas que participarán no showroom

Mediante os showrooms e as catas sectoriais, 4 empresas de economía social poderán mostrar os seus proxectos e testar os seus produtos e servizos na mostra Préndete da Economía Social 2021!, recibindo feedback do público. As empresas elixidas son:

 Marma  / O´Taller  /   Mareira   /   Galpon Lab

Xa estades inscritos? Lembrade que para obter unha praza como espectadores teredes que cumprimentar este formulario online.