Cooperativa de Educación Medioambiental
O noso obxectivo e fomentar as actitudes e capacidades precisas para camiñar cara a unha cultura da sostibilidade, baseada no respecto do medio ambiente e no uso racional dos nosos recursos. ...

Xeración de emprego de calidade para as persoas con discapacidade
A razón de ser do Grupo de Empresas de COGAMI, Galega de Economía Social, é a xeración de emprego de calidade para as persoas con discapacidade como elemento fundamental para a...

Daveiga Produción Responsable
A nosa empresa baséase nun proxecto que xira en torno a tres alicerces fundamentais: a responsabilidade social, a innovación e a xestión da calidade. Con eles fomentamos aspectos de responsabilidade laboral, apoio rural-local, calidade e seguridade alimentaria, desenvolvemento...

Sector da empresa
Facemos os proxectos de I+D para os produtos encomendados, integramos a tecnoloxía axeitada e prestamos os servizos de enxeñaría electrónica e de telecomunicacións para a execución integral das solucións. ...