Esponxas Naturais
Promovemos a dignidade de mulleres con discapacidade intelectual facilitándolles apoios individualizados de calidade ...

Decoración artesanal a partir de materiais recuperados
Restauración, recuperación e transformación de mobiliario, así como á creación artesanal de obxectos de decoración e complementos a partir de materiais recuperados ou en desuso. ...

Produtores de hortalizas de Galicia
Traballamos con técnicas innovadoras e os máis recoñecidos estándares de calidade para satisfacer aos nosos clientes ...